Smaltoxyl Хидро Консервант

Smaltoxyl Хидро Консервант
Производител: Vechro
Произход: Гърция

Безцветен водоразтворим стабилизатор за дърво. Предоставя ефективна защита на дървото от дървоядни насекоми и гъбички. Има голяма еластичност и едновременно с това диша.