Едноцветна боя Smaltoplast Extra Silk Eco

Едноцветна боя Smaltoplast Extra Silk Eco
Производител: Vechro
Произход: Гърция

Smaltoplast Extra Silk Eco е една сертифицирана екологична пластична боя за вътрешно ползване с велурено матов вид, подходяща за стени, тавани, гипскартон, мазилки, гипсови замазки и т.н.

Без мирис, с ниско съдържание на летливи органични съединения и нулево съдържание на формалдехид.

Трудно се замърсява и се почиства много лесно, осигурявайки чисти и хигиенични пространства. Притежава изключителна антимикробна защита (бактерии и гъбички).

Smaltoplast Silk нагажда действието си съобразно условията, които се образуват във вътрешността на една сграда:

• Без да позволява проникването, развитието и разпространението на микроорганизми (бактерии и гъбички) по стените, предлагайки антимикробно действие и повече асептични повърхности;

• Улеснявайки възможността за антиалергично противодействие (хипоалергично) за хората, които се намират в сградата, по-специално в уязвимите групи като деца, възрастни и бременни. Допринася за намаляване на алергогените дължащи се на бактерии, гъбички и продуктите от техния метаболизъм (напр.: микотоксини), предлагайки едно по-подходящо място за престой на хора страдащи от алергии и астма;

• Замърсява се трудно, почиства се и се мие много лесно и стените винаги изглеждат прясно боядисани.

В медицинската литература е известно, че микробите или производните от техния метаболизъм, могат да породят алергогенни фактори. Поради новаторския си състав Smaltoplast Silk възпрепятства развитието на микроби, предлагайки повърхност, на която микробите не могат да намерят храна и пространство за развитие!

Smaltoplast Silk е отличен от Британската организация за алергии – The British Allergy Foundation (Allergy UK, www.allergyuk.org) за приноса си за намаляване на алергогените дължащи се на бактерии, гъбички и продукти от техния метаболизъм (напр., микотоксини), предлагайки едно по-подходящо място за престой на хора страдащи от алергии и астма.

Smaltoplast Silk е оценена от Paint Research Association (PRA – UK) като боя за хигиенични пространства с антимикробно действие (PRA reference report: 07/254/NPe), както и за действието си върху издържливи и опасни микроби (бактерии и гъбички), които могат да предизивикат сериозни вътрешно болнични инфекции като Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Alternaria alternata, Aspergilus versicolor, Aspergilus niger, Aspergilus fumigatus, Candida albicans, Klebsiella pneumoniae (PRA reference report: 07/254A & 07/254/NPe).

Smaltoplast Silk е сертифицирана и удостоена с Европейския екологичен знак (EL/007/07), представяйки се възможно най-добре що се отнася до издържливостта на миене и лесното почистване (Class 1, EN 13300/ISO 11998 (PRA reference report: 03/106/NP and 07/254/NPd).

Smaltoplast Silk е една отлична боя за стени, където се изисква поддържането на повече асептични условия и хигиенични помещения, както следва:

• Болници, структури за интензивно лечение, хирургии, родилни домове, детски стаи за наблюдение на новородени, микробиологични лаборатории, лечебници;

• Училища, детски градини, старчески домове;

• Хотели и други туристически квартири;

• Пространства с интензивен човешки поток (обществени сгради, летища, ресторанти, киносалони, кафенета, работни пространства и др.);

• Пивоварни, предприятия за преработка на житни култури, фурни, пространства за подготовка на кетъринг дейности, готварни.

• Фармацевтични складове и складове и пространства за обработка на храни;

• Канали и филтри на климатични системи и многократно циркулиране на въздуха в офиси и др.